Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul clienţilor în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001, clienţii noştri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12).

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4)  Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să faca facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege si şi care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Datele furnizate de către clienţi către SC. Superhero Hype SRL. pentru efectuarea comenzilor se vor folosi numai în scopul în care au fost solicitate clientului, fără a fi puse la dispoziţia unor terţe persoane.

Datele personale ale clientului vor fi folosite de către SC. Superhero Hype SRL. numai în scopul declarat al acestui site.

SC. Superhero Hype SRL. se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date cu informaţiile furnizate de către client (date personale și comenzi).

Datele personale ale clienţilor pot fi transmise autorităţilor în drept, la solicitarea îndreptăţită a acestora, în scopul verificărilor tranzacţiilor comerciale, sau în caz de litigiu SC. Superhero Hype SRL.îşi declină orice responsabilitate privitoare la conţinutul oricărui site care se poate accesa prin legăturile care pornesc de la site-ul său, acestea revenind în răspunderea proprietarilor/administratorilor acestor site-uri.

SC. Superhero Hype SRL îşi asumă dreptul să dezactiveze contul unui utilizator sau să-i blocheze accesul la site în cazul în care acesta comite o fraudă legată de site.